Federal Forest Act 2024: NaBu wil mountainbikers verbieden van paden

Gratis rit in het bos: Trailritten voor mountainbikers zijn in de meeste deelstaten nog steeds over het algemeen toegestaan. In het voorjaar van 2024 moet de nieuwe Federale Boswet door de Bondsdag worden aangenomen. Het bijzondere: Voor het eerst in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland moet het uniform van toepassing zijn in alle 16 deelstaten.

Dit geldt ook voor het inreisrecht voor fietsers. Vaarwel 2-meterregel zoals in Baden-Württemberg? Momenteel blijft alles open. “In het ergste geval is mountainbiken op paden verboden, zoals in Oostenrijk. In het beste geval blijft mountainbiken legaal, zelfs op paden”, zegt DIMB-consultant Heiko Mittelstädt.

Dat eist de Nature and Biodiversity Conservation Union (NaBu).

Nu hebben verenigingen van boseigenaren, natuurbeschermingsorganisaties en Co. hun voorstellen ingediend. Deze worden beschouwd als de basis voor eventuele wetsontwerpen. In de NaBu position paper maakt de Nature Conservation Union haar standpunt duidelijk.
Daarin eist de NaBu dat mountainbiken alleen mag worden toegestaan op speciaal aangewezen paden. Bovendien: “Wandelaars en skiërs verlaten de paden niet omdat dit een extra stressbelasting is voor bosdieren” Dit betekent dat het recht op toegang ook aanzienlijk zou worden beperkt voor bijvoorbeeld champignonplukkers.
Met betrekking tot mountainbikers schrijft de NaBu:

“De beleving van de natuur en de waardering van het bos als ecosysteem moeten de leidraad zijn tijdens een bezoek aan het bos. Daarom moeten sporters zich aan dit doel ondergeschikt maken en het bos niet beschouwen als een ‘sportarena’ voor vrijetijdsbesteding. Wandelaars en skiërs mogen daarom de paden niet verlaten, omdat dit een extra stressbelasting is voor bosdieren. Sportieve activiteiten zoals mountainbiken of paardensporten mogen alleen worden beoefend op speciaal gemarkeerde paden. Ook e-mobiliteit (met uitzondering van ambulances) moet in het bos worden ingeperkt ten gunste van de natuur.” (Uittreksel uit het NaBu-beleidsprogramma p.64)

De effectiviteit van deze studie kan in twijfel worden getrokken en kan ook positief worden geïnterpreteerd. Het bepaalt onder meer: “Je voelde je minder vaak gestoord bij een bezoek aan het bos dan normaal, zelfs niet door te fietsen, wat anders veel recreanten stoort – een teken van wederzijds begrip en cohesie in tijden van crisis?”

De andere verenigingen houden zich in als het gaat om het recht op toegang voor mountainbikers. Alleen de vereniging van “jachtverhuurders pleit voor een nachtelijk rijverbod”.

De Naturschutzbund Deutschland e. V. eisen: Mountainbiken mag alleen op aangewezen routes.Foto: NaBu

De Naturschutzbund Deutschland e. V. eisen: Mountainbiken mag alleen op aangewezen routes.

Rechtvaardiging van de NaBu-eis ontbreekt, zegt het Duitse initiatief Mountainbike e. V. (DIMB)

“Het verbaast me dat de eisen van NaBu gebaseerd zijn op een Zwitserse studie. Er zijn goede studies uit Duitsland”, zegt DIMB-consultant Heiko Mittelstädt. Hier betekent Mittelstädt bijvoorbeeld een studie van Freiburg im Breisgau.

De recreanten in het stadsbos van Freiburg hebben over het algemeen niet meer verstoringen waarnam tijdens hun bosverblijf dan normaal. Beoordeelde ontmoetingen met andere mensen tijdens hun laatste bezoek aan het bos
60% van de respondenten is uitsluitend of overwegend positief, een derde “neutraal” en minder dan 5% negatief. (Uittreksel studie tijdens de
Corona Lockdowns)

Bron: Forest Research Institute Baden-Württemberg

Over het algemeen is de tolerantie ten opzichte van andere mensen in het bos erg hoog. Bepalend voor het verloop van ontmoetingen is vooral hoe je elkaar ontmoet. Vanuit het oogpunt van de respondenten is roekeloosheid meestal een reden om je gestoord te voelen door elkaar. Dienovereenkomstig lijken benaderingen die gericht zijn op het verder bevorderen van wederzijds begrip veelbelovend. De grote overeenkomsten tussen mensen die te voet of met de fiets reizenLiepIn dit verband is het belangrijk op te merken dat er een concreet uitgangspunt is voor passende dialoogprocessen en voorlichtingscampagnes. (Uittreksel studie FVA)

Bron: https://www.fva-bw.de/fileadmin/publikationen/sonstiges/190625erholung_bike2.pdf

Wie is de Nature and Biodiversity Conservation Union (NaBu)?

De Naturschutzbund Deutschland e. V. (NaBu) is een Duitse niet-gouvernementele organisatie met als doel natuur en milieu te beschermen. NaBu implementeert concrete natuurbescherming in binnen- en buitenland. Dit omvat het behoud van rivieren, zeeën, bossen en vele andere ecosystemen, evenals de bescherming van individuele dier- en plantengroepen en soorten. De geregistreerde vereniging bestaat sinds 1899 en heeft meer dan 700.000 leden. (Bron: Wikipedia)

Lees ook:   Riese & Müller Tinker2: Compacte e-bike op de proef gesteld – onderhoudsarm en comfortabel

Verklaring NaBu op BIKE aanvraag:

We namen contact op met de Nature Conservation Association en wilden weten: Waarom wil de NaBu mountainbikers verbieden van paden en paden – ondanks het gebrek aan studies en argumenten? Mevrouw Birte Cordts van NaBu reageerde op onze vraag als volgt:

“We juichen het toe dat veel mensen het bos en de natuur op de fiets ontdekken. We zien dat veel fietsers heel attent en verantwoordelijk zijn in het bos. Onze kritiek is vooral gericht op illegale paden die het bosecosysteem verstoren. We pleiten daarom voor speciaal voor fietsroutes, zodat het bosecosysteem beschermd blijft en zich kan herstellen. Zo worden sporen die bodemerosie bevorderen voorkomen. Jonge bomen op de grond, die een belangrijke rol spelen bij natuurlijke regeneratie, worden niet vernietigd, net als micro-organismen op de grond, zoals insecten en kleinere gewervelde dieren. Retraites worden ook mogelijk gemaakt voor het spel dat in het bos leeft, waarin het ongestoord kan bewegen. Het Bosbeleidsprogramma laat dus zien dat om een bezoek aan het bos in de toekomst een recreatieve en natuurlijke ervaring te laten blijven, we dit gevoelige ecosysteem op een waarderende en attente manier moeten behandelen.”

Birte Cordts, Consultant voor Bosnatuurbehoud en Duurzaam Bosgebruik, NaBu

Dit is wat BIKE zegt over de NaBu-verklaring:

In zijn eerste verklaring op verzoek van BIKE legt Naturschutzbund Deutschland e. V. uit dat zijn kritiek “voornamelijk gericht is op illegale paden”. Bij BIKE vinden we echter dat NaBu het zo had moeten formuleren. Omdat de gekozen formulering in het basisprogramma telt en dit suggereert dat het bestaande wegennet niet langer samen kan worden gebruikt, aldus NaBu.

Wat DIMB zegt

Opgemerkt moet worden dat mountainbiken vergelijkbare effecten heeft als wandelen in termen van natuur- en landschapscompatibiliteit. Onze belangrijkste zorg is dan ook om de vorige formulering te wijzigen. … toegestaan op wegen en paden Onderhouden. Dit is kort en pakkend, zorgt voor juridische duidelijkheid en sluit aan bij de huidige praktijk. Ook juridisch is het begrip weg voldoende verduidelijkt.”

DIMB consultant Heiko MittelstädtFoto: Private

DIMB consultant Heiko Mittelstädt

Commentaar

“De verschillende natuurbeschermingsverenigingen behartigen belangrijke belangen voor alle Natuurvrienden. Dat is belangrijk, want wij mountainbikers bewegen ons ook graag in een intacte natuur. Tot nu toe is onze indruk echter dat de natuurbeschermingsorganisaties het algemene recht op toegang van de bevolking respecteren. Met haar eis om mountainbikers alleen op aangewezen routes te verbieden, schiet de NaBu-vereniging echter het doel voorbij.

Studies dat mountainbikers de natuur op paden schaden, worden niet vermeld door de NaBu. Geen wonder, want die laten zien dat fietsers en wandelaars een vergelijkbaar storend effect hebben. Zelfs de bekendste boswachter van Duitsland, Peter Wohlleben, zegt in een interview met BIKE: “Als MTB-rijders op de bestaande paden blijven, is alles in orde. Dat geldt niet alleen voor de bomen, maar ook voor de wilde dieren.”

Naast de eis ten aanzien van mountainbikers wil de NaBu mensen verbieden om het bos buiten paden in te gaan. Dat zou betekenen: paddenstoelen plukkenSpelende kinderen in het bos zijn geschiedenis. Ik betwijfel of NaBu de belangen van natuurbehoud meer ingang zal geven. Ik had graag een betere afstemming met de recreatieverenigingen gezien.”

Heiko Mittelstädt, DIMB consultant

Ik ben mountainbiker en NaBu-lid. Wat te doen?

Nabu-leden die het niet eens zijn met de bovengenoemde eisen van de Nature Conservation Association kunnen nabu@nabu.de schrijven en hun mening geven.

Wat is de volgende stap?

Eind maart stuurden alle verenigingen hun voorstellen in. Er zijn vier vakgebieden voor de nieuwe Federal Forest Act. Onder: Bosbouw en jacht, Milieu en natuurbehoud, Houtindustrie, Recreatie, Sport en gezondheid – het recht op toegang valt onder dit laatste. De belangengroepen zoals B.U.N.D, Deutscher Naturschutzring, Bund Deutscher Radfahrer, DOSB, DIMB. De voorstellen worden door het ministerie samengesteld en onderzocht. Daarna worden wetsontwerpen voor de Federal Forest Act voorbereid. In het voorjaar van 2024 moet de Duitse Bondsdag de wet aannemen.

Lees ook deze artikelen over natuurbehoud:

>> We laten deze trailoffers achter tijdens het fietsen <<

>> Zo gedraag je je als biker op het parcours! <<

Source link