Naturschutzbund (NaBu) over MTB-beperkingen: gewoon een formuleringsfout?

De vraag is duidelijk en hard voor alle bosbezoekers. In haar basisprogramma voor de nieuwe Federal Forest Act 2024 eist de Nature and Biodiversity Conservation Union (NaBu): Mountainbiken en paardrijden zijn alleen toegestaan op speciaal aangewezen paden. Bovendien: “… Wandelaars en skiërs verlaten de paden niet, omdat dit een extra stressbelasting is voor bosdieren”.

Dat zou een belangrijke beperking zijn. Niet alleen voor mountainbikers, maar bijvoorbeeld ook voor paddenstoelenplukkers, die aanzienlijk beperkt zouden worden in hun recht op toegang. Als de NaBu-eisen zouden worden geïmplementeerd in de federale boswet, zouden we voorwaarden hebben voor motorrijders zoals in Oostenrijk.

NaBu reageert op BIKE-artikelen en maakt onschadelijk

De NaBu reageerde op onze BIKE-artikel over de Federal Forest Act 2024 en geeft het alles-duidelijk. Blijkbaar is het een formuleringsfout. Een wijziging van het basisprogramma is echter niet gepland. Birte Cordts, consultant voor bosbehoud en duurzaam bosgebruik van NaBu, beantwoordde de vragen van BIKE voor een interview.

Foto: NaBu

“De resulterende opwinding heeft geleid tot een groter bewustzijn bij ons”, zegt Birte Cordts, consultant voor bosbehoud en duurzaam bosgebruik van NaBu.

FIETS: De NaBu die in het basisprogramma scherp is geformuleerd tegen mountainbikers en het rijden op trails, allemaal gewoon een misverstand?

Birte Cordts (NaBu): Ja, dat zou je kunnen zeggen. We willen mountainbikers of renners niet uit het bos verdrijven – zelfs niet van de paden. Het recht van wandelaars om te lopen is ook een waardevol bezit dat belangrijk is voor ons bij NABU. We willen paddenstoelenplukkers en co. niet beperken, integendeel: we verwelkomen de nabijheid van de natuur van veel bosbezoekers. Het gaat ons meer om een attente houding ten opzichte van natuur en bosdieren. Dat is goed nieuws. Maar de formulering lijkt duidelijk. Hoe kon zo’n formuleringsmarge ontstaan? Zo’n basisprogramma gaat door vele handen voordat het wordt aangenomen en wordt vaak dienovereenkomstig geherformuleerd. In het geval van een document van 60 pagina’s is het goed mogelijk dat sommige zinnen dubbelzinnig zijn geformuleerd. Doorslaggevend is vanuit welk perspectief men de tekst leest. We wilden illegale paden buiten de gebaande paden aanpakken. Nogmaals, we willen mountainbikers niet uit het bos verbannen, net zo min als e-mountainbikers. Maar we willen zeker dat ze zich, net als elke bosbezoeker, aan de regels houden.

Lees ook:   E-fullys onder de 5500 euro: Rose Root Miller 1+ in de test

Het basisprogramma luidt: “Sportactiviteiten zoals bijv. Mountainbiken of paardensporten mogen alleen worden beoefend op speciaal gemarkeerde paden. Dat klinkt duidelijk. Als de eis zou worden ingewilligd, zouden we voorwaarden hebben zoals die in Oostenrijk.

Hier is de eerder genoemde woordfout gemaakt. Dat het als verbanning moet worden opgevat, was niet onze bedoeling. Wij vinden het belangrijk dat paden worden gebruikt en dat het niet cross-country gaat. Toch mag het beleidsprogramma niet als een politiek document worden gezien. Is zo’n programma van principes niet altijd politiek te begrijpen? De inhoud kan immers niet afwijken van de politieke stelling over de Federale Boswet. Dat zal hij ook niet doen. Integendeel, wij van het federale ministerie van Landbouw hebben op dit moment duidelijk gepleit voor het recht op inzage. Het beleidsprogramma zet daarentegen het perspectief voor de komende tien jaar, dus tot 2032, uiteen. Voor de Federal Forest Act 2024 dienen we afzonderlijke papers in die specifiek betrekking hebben op politiek. Hier prioriteren en reageren we specifieker op onze vraag. Deze formuleringen zijn veel nauwkeuriger. En nee, we willen mountainbikers of renners ook niet uit het bos verdrijven.

We merken op: De NaBu wil mountainbikers, e-bikers of rijders van paden in het bos niet beperken. En de NaBu wil hen niet verbannen naar “aangewezen wegen”.

Toegegeven, dat is niet onze bedoeling, maar de gebeurtenissen moeten nog steeds op paden plaatsvinden. Wel moet duidelijk zijn dat er ook regels gelden voor mountainbikers in het bos. Dit is natuurlijk niet voor iedereen duidelijk.

Foto: : Max Fuchs

“We willen mountainbikers of renners niet uit het bos verdrijven”, zegt Birte Cordts. “We wilden illegale MTB-routes buiten de gebaande paden aanpakken”, zegt Cordts.

Lees ook:   hoe stel ik mijn mountainbike af

Wat betekent fietsen op trails?

BIKE: Kort over de afbakening van paden, zodat er geen misverstanden ontstaan. Paden zijn paden, paden, boswegen – die al zijn aangelegd. Cross-country ligt midden in het bos, waar geen paden herkenbaar zijn.

Birte Cordts (NaBu): Ik ben een bosexpert, geen jurist. Ik kan u geen waterdichte formulering geven, maar de manier waarop u het beschrijft, begrijp ik. Tegelijkertijd hebben we echter ook een duidelijk begrip nodig dat niet elk herkenbaar pad automatisch een pad is volgens deze definitie. En ook de vraag naar het recht op toegang voor wandelaars en paddenstoelenplukkers mag niet worden beperkt.

Citaat uit het NaBu-beleidsprogramma: “.. Wandelaars en skiërs mogen de paden niet verlaten, omdat dit een extra stressbelasting is voor bosdieren”.

Nee, zo moet je het ook niet opvatten. Het gaat om attente interactie en samenwerking. Natuur- en bosdieren mogen niet worden geschaad.

Wordt het beleidsprogramma daarom herschreven?

Het zal niet herschreven worden, maar individuele verduidelijkingen en correcties zijn denkbaar. Het programma is in twee jaar ontwikkeld en democratisch gecoördineerd binnen de vereniging. Dat kun je niet zomaar parafraseren. In onze ogen is dit niet nodig. Mochten er onduidelijkheden ontstaan, dan verduidelijken we dat graag – zoals hier in het interview.

In dat geval zou de dubbelzinnige formulering tot 2032 blijven bestaan. Zou het niet de moeite waard zijn om te veranderen?

De resulterende opwinding heeft ertoe geleid dat we ons meer bewust zijn geworden van de concrete formulering. Vanuit ons oogpunt is het goed om de intentie duidelijk te maken. Hiervoor zijn wij altijd beschikbaar en voorzien wij van informatie. In dit geval zouden alle mountainbikers het nu moeten weten. Het 60 pagina’s tellende beleidsprogramma behandelt slechts in geringe mate vraagstukken op het gebied van vrijetijdsbesteding. Er zijn ook veel andere aspecten die voor ons van groot belang zijn en die ervoor moeten zorgen dat het bos ook in de toekomst een natuurlijke habitat voor biologische diversiteit blijft – en tegelijkertijd een levendige plek van recreatie voor alle bezoekers en sporters.

Lees ook:   mountainbike schoenen met plaatjes

We bedanken de Nature and Biodiversity Conservation Union (NaBu) voor het interview.

Source link